Növénytermesztés

 

A növénytermesztés területe a bérelhető földek függvényében alakul. Jelenleg az összterület mintegy 6.800 ha, melyből 1.500 ha legelő.

A növénytermesztés által megtermelt termékek nagy részét az állattenyésztésben használjuk fel. Az állatállomány szükséglete feletti őszi búza, kukorica mennyiséget külföldi és belföldi piacokon értékesítjük.

Növénytermesztésünk elsődleges feladata a nagy létszámú állatállomány takarmányszükségletének biztosítása. A szántóterületeink jelentős, több mint 1.000 ha-os része öntözésre berendezett. A Keleti-főcsatornán érkező Tisza vizét egy összetett csatornarendszer a pusztai nyomásközpontba vezeti. A nyomásközpont nagy teljesítményű szivattyúi a vizet a felszín alatti nagynyomású AC csővezetékrendszerben továbbítják. A felszín alatti vízvezetékrendszerhez a szántóföldön lévő öntözőberendezések ún. hidrásokon keresztül csatlakoznak. Az öntözőgépeink zömében lineár típusú esőztető berendezések, melyek a vizet a csendes esőhöz hasonló módon, a talajszerkezetet kímélve juttatják ki. Öntöző rendszerünk környékbeli gazdákat és mezőgazdasági vállalkozókat is kiszolgál.

Vetésszerkezetünkben egyre meghatározóbb növény a lucerna. Óriási lehetőséget látunk benne, a hazai fehérjegondok megoldásában.