Kelet-Pig Szövetkezet

A Kelet-Pig Vágósertést Beszerző és Értékesítő Szövetkezet 2011-ben 15 taggal folytatta tevékenységét, melyből 6 gazdasági társaság és 9 egyéni gazdálkodó. A Kelet-Pig Szövetkezet a 2010-es gazdasági évet 8 millió 849 ezer forint nyereséggel zárta, melyből 885 ezer forint adófizetés után 7 millió 964 ezer forint adózott, mérleg szerinti eredmény maradt.

A Szövetkezet főtevékenysége az élőállat nagykereskedelem, ami az árbevétel 99,2%-át tette ki, a fennmaradó 1,8% a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételből származott. Az egyéb bevétek 87,2%-át a kapott termelői csoport támogatás, maradék 12,8%-át pedig a tagdíjak tették ki.

A sertés eladásból származó jövedelem 91,2%-át a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok teszik ki. Az eladásból származó árbevétel fennmaradó 8,8%-ának egyik felét a magányszemélyek, másik felét pedig a Szövetkezet egyetlen betéti társasága adja.

Szövetkezetünk a 2010. gazdasági év folyamán 12 vágóhídnak, illetve felvásárlónak adta el a sertéseket. A több mint 37,5 ezer darab, 4 ezer tonna sertést 300,- Ft átlagáron értékesítettük az ország négy megyéjének vágóhídjaira.

A Kelet-Pig Szövetkezet 2010. évi áruforgalmi mérlege a 2009. évhez képest 16,5%-kal, azaz 169 millió forinttal nőtt. A tervadatokhoz képest ez 40%, azaz közel 800 millió forint lemaradás mutatott, miközben taglétszámunk 25%-kal csökkent és a sertés ára sem érte el a várt egységárat. Jelenleg – a termelőktől származó információk alapján – a hízók ára nem éri el az önköltségi árat, azaz támogatás nélkül a sertéstermelési ágazat mínuszban van.