Hajdúhát Gabonamag Kft.

A Hajdúhát Gabonamag Kereskedelmi Kft. gabonanövényeket termelők együttműködésére szakosodott termelői csoport. A csoport Hajdúnánás-Tedejen alakult, 2008. augusztus 01-én került bejegyzésre 37 természetes és jogi személy részvételével, korlátolt felelősségű gazdasági társaság formájában. 2010. évben a tagok száma 40, melyből 24 jogi és 16 természetes személy. A jövőben célunk a tagok létszámának további bővítése.

A társaság főtevékenysége: Gabona nagykereskedelme.

2010 évben az eredmény-kimutatás alapján a társaság bevétele összesen 920.378 ezer Ft, melyből 91,5% jogi személyektől származik.

A szervezet tagjai összességében nagy és területi adottságaiból kifolyólag jó minőségű földterülettel rendelkeznek, melynek nagy része bérelt, kisebb hányada saját terület. Folyamatosan a termelési eredmények növelése, a hatékony termelés, a termésbiztonság növelése célokat figyelembe véve a legkorszerűbb termesztéstechnológiát alkalmazzák. A tagjaink összes termőterülete 7.726,2 ha szántó, melynek 98%-a bérelt terület. Ezen területeken gabonafélék mellett olajos- és fehérjenövényeket, valamint egyéb ipari növényeket is termelnek. Ebből a területből 2010 évben, a gabonanövények aránya meghaladta az 50%-ot, az elkövetkező évek tervei is hasonlóképpen alakulnak.

2010 év folyamán a tagoktól származó forgalmazott gabonatermék mennyisége összesen 19.693,517 t, termelési értéke 849.041 e Ft. A termésmennyiség növényenkénti megoszlása a következő: búza 3.618,06 t, kukorica 16.075,457 t.

A 2010 évi tevékenységünkre jellemző, hogy nagy területeken nem tudták a tagok betakarítani terményüket az időjárási anomáliák, és a kialakult belvízhelyzet miatt. Reményeink szerint a következő gazdasági év kedvezőbb terméseredményeket hoz majd, emellett még jelentősebben előtérbe kerül majd a szervezettség és koncentráltság adta piaci előnyünk.