Kutatás és fejlesztés

Az agrárium versenyképességének fokozása elképzelhetetlen anélkül, hogy a gazdasági szféra szereplői ne használnák ki a kutatás, fejlesztési és innovációs tevékenységben lévő lehetőségeket, ugyanis a gazdálkodás külső és belső feltételei folyamatosan szigorodnak, a piacok egyre érzékenyebbek a minőségre, erősödik a konkurenciaharc, az anyag-, energia-, személyi jellegű kiadások pedig jelentősen emelkednek. A vevők igényei érezhetően folyamatosan változnak, ez szükségessé teszi a már meglevő termékek folyamatos fejlesztését, illetve új termékek létrehozatalát. A tudomány és a technika folyamatos fejlődése maga után vonja a gyártási technológia elavulását. Valamennyi vállalkozásnál nélkülözhetetlen tehát a fejlődés követése. Amelyik vállalkozás megelégszik a meglévő technikai szintjével, számíthat rá, hogy esetleg behozhatatlanul lemarad, vagy óriási erőfeszítéseket kell tennie a lemaradás megszüntetésére. Ezeknek az ismeretében a TEDEJ Zrt. nagy hangsúlyt fektet a kutatás-fejlesztésre és az innovációra, ami az eredményes működésének egyik záloga.

A tevékenységeink között fontos szerepet kap a szaktanácsadói szolgáltatás. Együttműködő partnereink részére mérési és kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat nyújtunk laborunk infrastruktúrájára támaszkodva.

A Tedej cégcsoport két innovatív klaszternek is tagja:

Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter
A Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter program egy nemzetközileg jegyzett, hazai és külföldi tőkét, valamint magasan képzett kutatókat, biotechnológiai, és agrártudományi, kiemelten agrár-biotechnológiai szakembereket vonzó, piac vezérelt innovációs együttműködési rendszer. A klaszter tudásalapú speciális innovációs rendszer, mely a Debreceni Egyetem, valamint a Kaposvári Egyetem tudásbázisára épül. A klaszter – hazai és nemzetközi partnereivel együtt – fontos szereplője lehet nemcsak a magyar, de az Európai Unión belüli és azon kívüli „Food, Health and Wellness” ágazati kutatásoknak és fejlesztéseknek, érintve a funkcionális élelmiszer kutatáshoz kapcsolódó műszer és diagnosztikum, valamint egészséges élelmiszer fejlesztést is.

Észak-Alföldi Élelmiszer-Innovációs Klaszter
Az Észak-Alföldi Élelmiszer-Innovációs Klaszter célja a régió tudásközpontjaival együttműködve új, kiváló minőségű, minden piacon versenyképes, a térség alapanyagait felhasználó, hagyományait továbbvivő termékek fejlesztése, a forgalmazott termékek magas szintű minőségének folyamatos biztosítása. A régió élelmiszeripari és a hozzájuk kapcsolódó vállalkozások együttműködési hálózatának kialakításával növelésével javítható a versenyképesség, a térség vállalkozásai innovációs tevékenységének a fokozása. A klaszter céljai között szerepel többek között a környezetbarát technológiák, az alternatív és energiatakarékos energiaforrások termelésbe vonási lehetőségének kutatása, fejlesztése, alkalmazásának elősegítése.