IKSZT-hez kapcsolódó sportpálya építése


muszaki-dokumentacio (97MB) feltöltve: 2018.03.14 12:02

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONAKOZÓ ADATOK
a 2011. évi CVIII. tv. ( Kbt.)  31. § (1) bek. f) pontja alapján

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Egyesület
Postai cím:
Fő utca 9.
Város/Község
Hajdúnánás-Tedej    Postai irányítószám:
4085    Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Egyesület
4085, Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9.
Címzett:
Rákóczi András    Telefon:
+36-52-570-333
E-mail:
rakocziandras@tedejrt.hu
Fax:
+36-52-570-340
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tedejrt.hu/?page_id=590
A felhasználói oldal címe (URL): –

I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
GLOBÁL SPORT Kft.
Postai cím:
Tömös u. 17.
Város/Község
Debrecen     Postai irányítószám:
4030    Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):
4030 Debrecen, Tömös u. 17.
Címzett:
Molnár András    Telefon:
+36-52-447-985
E-mail: globalsport@globalsport.hu    Fax:
+36-52-447-985
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL): http://www.globalsport.hu

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1.1) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2012/01/20 (év/hó/nap)
II.1.2) A szerződés tárgya és mennyisége

IKSZT-hez kapcsolódó sportpálya építése. Vállalkozási szerződés.

1 db 648 m2 méretű poliuretán burkolatú sportpálya építése a hozzá kapcsolódó kerítéssel.

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE

II.2.1) Az ellenszolgáltatás összege
ÁFA nélkül    ÁFÁ-val ÁFA (%)
A szerződés értéke (arab számmal) 17.280.469 Pénznem: HUF     [x]     [ ]

II.2.2) A kifizetett ellenszolgáltatás összege:  17.280.469 HUF (nettó)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

II.3.1) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2012/07/16

II.3.2) A szerződés határozatlan időtartamra szól? [ ] igen [x] nem
II.3.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012/08/14

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap )-
A hirdetmény száma a HL-ben: /S –
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap) –
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) –

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? [X] igen [  ] nem
IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) Egyéb információk: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél jelen tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.